ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Според списанието на ASETRAD (Испанската агенция на преводача), “Фенерът на преводача”, терминът “Локализация” на испански вече включва усложнения, защото в оригиналния си смисъл се отнася до определянето на място, където се намира някой или нещо. Но какво всъщност е Локализацията? Според Localization Industry Standards Association, по-известна с акронима LISA: “Локализацията е процес на адаптация и производство на даден продукт, за представяне на външния вид и действието на определен артикул, произведен в дадена страна. Така че, Локализацията е част от пъзела на световната търговия,  даваща възможност на предприятията да поддържат своя бизнес на пазари извън собствената им държава.”

Процесът Локализация включва два процеса: интернационализация и глобализация. Очевидно превода играе решаваща роля в цялостния процес на Локализацията, тъй като чрез текста се описва продукта: това е първото впечатление за продукта, когато клиентът започва да го опознава на родния му език. Правилната локализация е свързана с огромно усилие на време и ресурси, за да се осигури безупречен текст на съответния език.

TOP