РЕДАКТИРАНЕ НА ТЕКСТОВЕ

След редактиране на документа, трябва да се подготви неговата презентация. Имат се предвид полетата, разпределението на написаното върху листа, употребата на главни букви, получер шрифт, курсиви, специални символи, таблици, изображения, комбиниране на различни шрифтове и т.н. В крайната фаза се разработват две задачи: от една страна се прилагат специфични правила за представяне на документа, а от друга, текста се минава на чисто, с цел да се внесе яснота и да е прегледен на вид.

TOP