Редактиране

servicios

Окончателното редактиране на текста играе основна роля в процеса на на изготвяне на всеки текст. Този процес отнема 25% от времето на превода и се състои в откриването на грешки в съдържанието и в стила, печатни и правописни грешки и т.н. Преглеждаме лексиката, фразите, структурата на изреченията и дори несъответствията в стила. Освен това уеднаквяваме граматическите ресурси, запетайките, главните букви, кавичките, удебеления шрифт…

Ако се нуждаете от допълнителна информация, може да се свържете с нас или да поискате бюджет без ангажимент. Ще се радваме, ако можем да Ви помогнем.

Редактираме следните видове текстове:
бизнес кореспонденция,
съобщения от пресата,
статии,
списания,
каталози,
брошури
рекламни текстове,
бюлетини,
доклади,
ръководства,
книги,
презентации
оферти…
Приблизително време на извършване на услугата:
До 140 страници -> 7 работни дни
Между 141 и 250 страници -> 10 работни дни
Между 251 и 340 страници -> 14 работни дни
Между 341 и 430 страници -> 20 работни дни.

TOP