Съвети преди да поръчате превод

por / Miércoles, 13 diciembre 2017 / Publicado enНовини

Първото нещо е да сме наяснo относно текста, който ще превеждаме. Необходимо е да се избере документът, на който не трябва да се правят промени. От друга страна, може да се избере част от целия документ, от което наистина се нуждаете.

След това трябва да имате предвид, че за превода е необходимо време. Бързането пречи на концентрацията и могат да се избегнат грешки. Професионалният преводач може да превежда между 2500 и 3000 думи на ден.

Важно е да изберете опитен преводач. Обикновено професионалните преводачи имат своя майчин език като целеви език. Дори и да разбирате много добре текста, ако не знаете как да го предадете, каква полза от това? Текстът трябва да бъде чист от правописни и стилистични грешки и това е добре известно на опитния преводач. Ако наемете по-малко специализиран преводач, може да загубите време и пари.

Поискайте бюджета преди да започване на работата и не се пазарете. Преводаческата работа включва предаване на значението от един език на друг, а не просто превод на думи.

Осигурете на преводача цялата документация, свързана с проекта. Вече преведени подобни документи, уеб страници с допълнителна информация, технически речници, речници на термините и техния превод и др. Предоставете стара информация и / или речници, които са използвани. За преводача е много важно да има целия контекст на документа, който се превежда, а именно изображения, графики, диаграми. Много пъти се изпраща само текстът, мислейки, че другият материал е излишен, когато всъщност помага много на преводача.

Доставете документа в подходящ носител. Word, Excel и редактируем PDF са най-добрите формати.

Днес съществува проблемът (и големият късмет) на машинния превод. Ако текстът няма да бъде публикуван или споделян, машинният превод върви сравнително добре. Но ако искате да получите добър превод, не трябва да разчитате на автоматични процеси. А преводачите не само знаят езика, но владеят техники за търсене на думи и това прави крайният резултат да не е просто буквален превод.

Deja un comentario

Debes seridentificado introducir un comentario.

SUBIR