Транскрипция

Транскрипцията е услуга, състояща се в превръщането в вписмена форма на всякакъв вид реч от аудио (запис) или писмен формат. Дигитализираме текстове от ръкописи и аудио записи. Също така предлагаме превод на транскрипция на испански и български език.

Цената на тази услуга се оценява според броя на страниците, наличието на таблици и изображения, четливостта на ръкописа, и други елементи, които се оценяват във всеки отделен случай. Що се отнася до аудио записите, цената се формира предимно от времето на записите и качеството на звука.

TOP