Устен превод

interprete-cabina

Предлагаме симултанен и сонксекутивен превод, придружаване и телефонен превод, в зависимост от нуждите на клиента.

В симултанния превод преводача превежда в момента на говоренето, по време на речта на оратора. Този тип преводи е най-подходящ за срещи, конференции или семинари на няколко езици, където се изисква добра и бърза комуникация, тъй като превода стига веднага до слушателите.

В консекутивния превод оратора произнася по-дълги изречения, докато преводача си води бележки. Този превод се използва на прес-конференции, преговори или срещи.

В придружаването преводача съпровожда бизнесмените в своите пътувания и служи като езиков посредник между работодателите и техните клиенти.

Телефонният превод е подобен на симултанния, но в този случай разговарящите се намират на едно и също място, докато преводача е на телефона и превода се извършва по телефона. Този вид превод е широко разпространен в болници, полицейски участъци, училища, центрове за прием на чужденци, центрове за защита на малтретирани жени и т.н.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас или поискайте бюджет без ангажимент, ще се радваме, ако можем да Ви бъдем от полза.

TOP