От дълги години в българската наука битува мнението, че преди св. Кирил Философ да създаде нашата писменост, българите са пишели с гръцки букви или по думите на Черноризец Храбър ‘чрътами и резками’. За траките, които официалната историография считаше за незначителен компонент при ‘формирането на българската народност’, историците бяха единодушни, че не са имали собствени

В София беше представен новият превод на Библията на български език. Преводът на Библията е началото на славянската просвета, при това не само в областта на вярата. Светите Братя Кирил и Методий по този начин отвориха за славяните не само дверите на Православието, но и откриха просторите на всички знания. И през Възраждането българската просвета

Видеоразговори с превод от различни езици в реално време ще предлага Skype до края на 2014 г. Новата функционалност на чат приложението ще бъде достъпна в бета версия за платформата Windows 8. Функцията беше демонстрирана с превод от английски на немски и обратно Skype Translator беше демонстриран на конференцията re/code с превод в реално време от

Превода на книги Обикновено преводачът превежда текст. От тази гледна точка изглежда все едно дали се превеждат 2, 5 или 100, 300 страници. Само дето за превода на 200 – 300 страници ще трябва много повече време, отколкото за няколко страници. И все пак, преводът на книги си има своя специфика. При превода на неголям обем

Системата превежда между български, английски, френски, немски, италиански, испански и турски и има свои приложение за мобилни устройства за водещите платформи: Android, iOS и Windows Phone. Единствената българска система за машинен превод между 7 езика работи и офлайн на мобилни телефони, като заема само около 100MB от паметта на апарата, благодарение на езиковите технологии. Тя

Разликата между симултанен и консекутивен превод Това са видове устен превод, които намират приложение при съпровождане, бизнес-преговори, конференции и др. Симултанният превод се употребява при многоезични конференции, симпозиуми и конгреси и представлява едновременен с превежданата реч устен превод. Консекутивният превод се използва главно при съпровождане и бизнес-преговори и означава такъв устен превод, който следва превежданата

През миналата финансова година Испания е инвестирала 5,2 милиона евро по европейската програма за туризъм за възрастни хора, като е получила възвръщаемост 1, 32 евро за всяко вложено евро. Този успех доведе до увеличаване на инвестициите на 10 милиона евро за тази година. По време на първото издание на програмата (2009-2010) първо място е заела

През миналата финансова година Испания е инвестирала 5,2 милиона евро по европейската програма за туризъм за възрастни хора, като е получила възвръщаемост 1, 32 евро за всяко вложено евро. Този успех доведе до увеличаване на инвестициите на 10 милиона евро за тази година. По време на първото издание на програмата (2009-2010) първо място е заела

TOP