В София беше представен новият превод на Библията на български език. Преводът на Библията е началото на славянската просвета, при това не само в областта на вярата. Светите Братя Кирил и Методий по този начин отвориха за славяните не само дверите на Православието, но и откриха просторите на всички знания. И през Възраждането българската просвета

SUBIR