Първото нещо е да сме наяснo относно текста, който ще превеждаме. Необходимо е да се избере документът, на който не трябва да се правят промени. От друга страна, може да се избере част от целия документ, от което наистина се нуждаете. След това трябва да имате предвид, че за превода е необходимо време. Бързането пречи

TOP