Системата превежда между български, английски, френски, немски, италиански, испански и турски и има свои приложение за мобилни устройства за водещите платформи: Android, iOS и Windows Phone. Единствената българска система за машинен превод между 7 езика работи и офлайн на мобилни телефони, като заема само около 100MB от паметта на апарата, благодарение на езиковите технологии. Тя

SUBIR