Превода на книги Обикновено преводачът превежда текст. От тази гледна точка изглежда все едно дали се превеждат 2, 5 или 100, 300 страници. Само дето за превода на 200 – 300 страници ще трябва много повече време, отколкото за няколко страници. И все пак, преводът на книги си има своя специфика. При превода на неголям обем

TOP