Какво е симултанен и консекутивен превод?

by / Saturday, 27 September 2014 / Published in Sin categoría
Разликата между симултанен и консекутивен превод

Това са видове устен превод, които намират приложение при съпровождане, бизнес-преговори, конференции и др. Симултанният превод се употребява при многоезични конференции, симпозиуми и конгреси и представлява едновременен с превежданата реч устен превод. Консекутивният превод се използва главно при съпровождане и бизнес-преговори и означава такъв устен превод, който следва превежданата реч.

Симултанен превод

Устният превод тече, докато ораторът се изразява. Устният преводач работи в звукоизолирана кабина с поне още един колега. В залата ораторът се изказва пред микрофон; устният преводач чува думите му в слушалките си и пресъздава посланието почти на мига чрез своя микрофон. Всеки участник избира канал, който отговаря на езика, на който иска да слуша превода.

Консекутивен превод

Този тип превод е известен като превод с изчакване или последователен превод, при който говорещият и превеждащият се редуват. Консекутивният превод не изисква специална техника. Преводачите могат да бъдат един или повече в зависимост от естеството на работа.

Консекутивният превод може да се раздели на такъв с кратки или с дълги паузи. При този с кратки паузи преводачът разчита на своята памет, всяко изречение или сегмент е достатъчно кратко, така че преводачът да може да го запамети. При превода с дълги паузи преводачът си води записки, за да може впоследствие да предаде в цялост фразата. Колкото по-кратки са фразите и по-чести паузите, толкова по-близък до оригинала е преводът.

Дали преводът ще бъде с дълги или с кратки паузи се уговаря предварително с клиента преди започване на срещата или преговорите, в зависимост от предмета, сложността и целта на превода.

В определени случаи консекутивен превод се извършва и на документи. Преводачът следва да предаде устно съдържанието на писмен документ, без да е бил запознат предварително с него.

Консекутивният превод е подходящ при провеждане на семинари, бизнес срещи и бизнес пътувания, търговски преговори, сключване на нотариални сделки, PR мероприятия и др.

Източник: blog.bg

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

TOP