Представиха новия български превод на Библията

by / Saturday, 27 September 2014 / Published in Sin categoría
В София беше представен новият превод на Библията на български език.

Преводът на Библията е началото на славянската просвета, при това не само в областта на вярата. Светите Братя Кирил и Методий по този начин отвориха за славяните не само дверите на Православието, но и откриха просторите на всички знания. И през Възраждането българската просвета отново започва от преводите на Свещеното Писание. Това съвпада с усилията на протестантски християнски мисии по нашите земи, а и въобще сред българите из обширната Османска империя. Протестантски мисионери и български книжовници правят първите преводи още от началото на 19 век (сред тях са и Петър Сапунов, и Константин Фотинов), за да се стигне до цялостния превод на Новия Завет от йеромонах Неофит Рилски (издаден за пръв път през 1840 г. и за 19 г. претърпял 7 издания), до първото издание на така наречения Славейков превод на Новия Завет от 1866 г. и на цялата Библия през 1871 г., правен от международен екип преводачи. Св. Синод на Българската православна църква – Българска екзархия закъснява с повече от половин век (по обективни и субективни причини), но накрая издава своя превод на Четириевангелието през 1920 г. и на Библията през 1925 г. (тиражът се печата основно през 1926 г.) – едно голямо постижение в езиково и полиграфично отношение. Оттогава десетилетия наред БПЦ не е могла да издаде Библията, макар в 50-те години на миналия век да започва работа синодна комисия за преглед (ревизия) на превода. И в 1982 г. се отпечатва отново старият превод от началото на 20 век, но вече по новия правопис.

Този превод от политическите промени в 1989 г. насам се издава многократно от възстановеното Българско библейско дружество (ББД), но той не престава да носи белезите на своите слабости, основната от които е остарелият език и изказ. Така през 1993 г. по инициатива на Обединените библейски дружества (ОБД) екип от преводачи, всички преподаватели в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, започват новия превод на Библията. Най-напред превеждат Новия Завет, който излиза през 2002 г. Същевременно е започнал и преводът на Стария Завет. Преводаческата работа е направена по изискванията на съвременното преводаческо изкуство, като се цели така нареченият функционален превод, съчетан с вярност към православната традиция на библейския текст.

Новият превод на Библията, издаден от ББД и отпечатан в Южна Корея в луксозен вид, се продава и по интернет.

Източник: dveri.bg

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

TOP